Teenused

 

Tööoperatsioonide juhtimine

Aitame teie organisatsioonil saavutada maksimaalse tõhususe. Muundage oma materjalid, tööjõud ja ressursid kaupadeks ja teenusteks nii tõhusalt kui võimalik, et teie organisatsioon saaks protsessist maksimaalselt kasu.

 

Tarneahela juhtimine

Aitame teil vähendada ostukulusid, optimeerida ressursside kasutust tarneahelas, minimeerida toodete tsükliaega ja suurendada kasumimarginaali.

 

Kootsing ja koolitus

Oleme veendunud, et inimkapital on igas organisatsioonis väga tähtis vara. Pakume juhikoolitusi ja loome spetsiaalselt teie meeskonnaliikmetele tööoperatsioonide täiustamise alaseid koolituskursuseid.